PULI

Oppdrettere av puli

Denne siden er åpen for alle oppdrettere som er medlemmer av KUR

Kanikula Kennel

Eva Øverlien Røysland

Kleplandsveien 115
4640 Søgne

Epost: eva.kanikula@gmail.com

Rosenhjorth

Leif Ragnar Hjorth

Fridtjof Nansensvei 4
1605 Fredrikstad

Tlf: 908 34 433

Shaggy Kennel

Anne Iris Jensveen

Øvland Gård
4760 Birkeland

Tlf. 372 76 963

Prästgårdsvägen 2
680 61 Bograngen, Sverige

Tlf. +46 564 30199 / 768358459
Norsk mobil: +47 93262606

Webmaster: Bjørn Olav Andersen
& Berit Hotvedt

kuvasz@fjellflokken.com

KUR-styret

post@kur.no