KUR-utstillingen 21 og 22. juni  2025 på Vestby

Utstilling 2 dager på rad: 21. juni og 22. juni – 2025
Sted: Vestby – det er overnattingsmuligheter på stedet – vestbyhyttepark.com
Lørdagen er det stort cert og søndag er det lite cert

Påmeldingsfrist: 2. juni

Dommer lørdag 21. juni m/stort cert: Zita Sarnyai
Dommer søndag 22. juni m/lite cert: Karl Edie Berge

Annonse I katalogen: send annonsen på mail til berit@dinhundeskole.no
Frist for å sende materiell til katalogen er 10. juni og da må du spesifisere om du ønsker lørdag, søndag eller begge dagene.
En helside i katalogen koster kr.200,-  og for en halv side kr.100,- pr dag. Katalogen er en stående A4 side.

Har du en premie til loddsalg eller til utstillingen:
Send mail til:  livlauritsen@icloud.com   eller   siv.ringlund@gmail.com

Kan du bake en kake til kiosken / har du mulighet til å hjelpe til fredag, lørdag eller søndag:
Vi trenger kaker til kiosken og hjelp med å rigge opp fredag, vi trenger hjelp i kiosken lørdag og søndag og nedrige søndag.
Send mail til: livlauritsen@icloud.com   eller   siv.ringlund@gmail.com

Fredag rigger vi opp: telt, ring og sorterer på plass alt vi har til utstillingen og når vi er ferdige spanderer klubben mat på alle som har hjulpet til.

Etter utstillingen er ferdig på lørdag vil vi tenne griller ca kl.19.00 også kan vi grille og spise sammen. Alle tar med mat og drikke selv.

Når utstillingen er ferdig søndag er det flott om alle kan hjelpe til så rigger vi alt ned fort.
For å kunne gjennomføre to dagers utstillinger fremover er vi avhengige av at alle er med å rigge ned.

VELKOMMEN TIL FLOTTE DAGER SAMMEN MED VÅRE HERLIGE RASER!

Meld deg på utstillingen på nkk.no

Påmeldingsfrist/Betalingsfrist

Fristen for å melde seg på utstillingen på nkk.no er 2. juni – 2024

For deg som ikke er med i NKK

Du må registrere ny bruker på NKK’s «Min side». Følg instruksjonene for å registrere ny bruker, men du skal ikke fylle inn feltene for medlems- og PIN-nummer.

Har du noen spørsmål?

 kuvasz@fjellflokken.com

(+47) 47 96 75 24

Webmaster: Bjørn Olav Andersen
& Berit Hotvedt

kuvasz@fjellflokken.com

KUR-styret

post@kur.no