KLUBBENS STYRE

Leder
Siv Ringlund
Tlf. 67 14 07 61 /
93 25 50 87
siv.ringlund@gmail.com

Nestleder og og representant for Mudi
Inga Realfsen
Tlf. 90 82 69 05
ingarealfsen@gmail.com

Sekretær
Berit Hotvedt
Tlf. 404 13635
berit@dinhundeskole.no

Raserepresentant for Pumi
Wenche Granli Ekeli
Tlf. 913 24905
wenche@aquadog.no

Webmaster og Raserepresentant for Kuvasz
Bjørn Olav Andersen
Tlf. 479 67524
kuvasz@fjellflokken.com

Varamedlem og Raserepresentant for Komondor
Morten Sandven
Tlf. 900 94147
msandven@gmail.com

Varemedlem og Raserepresentant for Puli
Eva Øverlien
Tlf: 958 29943
eva.kanikula@gmail.com

Redaktør KURer
Kirsten Flagstad
Tlf. 414 48141
kflagstad@gmail.com

Webmaster: Bjørn Olav Andersen
& Berit Hotvedt

kuvasz@fjellflokken.com

KUR logo

KUR-styret

post@kur.no