ÆRESMEDLEMMER

Styret innstiller et medlem til æresmedlemskap som er KUR’s høyeste påskjønnelse. Utnevnelsen skjer på ordinært årsmøte uten debatt (kriteriene må stemme for at forslaget kan stemmes over, kriteriene legges frem og kan snakkes om), og krever 2/3 flertall på årsmøte.
Som tegn på denne påskjønnelse tildeles medlemmet KUR’s diplom. Æredsmedlemmet betaler ikke kontigent, men nyter alle medlems rettigheter.

Kriterier for å bli innstilt til æresmedlemskap:

2018

Bjørn Olav Andersen

2013

Torild Frøberg
Ingrid Skavdal
Jan Skavdal
Kjell Martin Løken

2008

Leif Ragnar Hjorth

Webmaster: Bjørn Olav Andersen
& Berit Hotvedt

kuvasz@fjellflokken.com

KUR logo

KUR-styret

post@kur.no