KOMONDOR

Om Komondor
Oppdrettere
Valper

Historikk

Av Bjørn Olav Andersen

Det er alltid vanskelig å skrive en så gammel rases historie. Mange har ment at Komondoren kom til Ungarn sammen med Magyarene da disse invaderte landet i 895. Det kan nå virke som at sannheten er en annen. Mye tyder på at rasen ankom Ungarn med en tyrkisk folkegruppe, cumanene, som først dukket opp på den ungarske steppen i 1239. Denne teorien er basert på at rasens navn, Komondor (Quman-dur), betyr ”cumanenes hund”, eller ”tilhørende cumanene”. I cuman-graver det også funnet skjeletter etter hunder som har stor likhet med dagens komondor.

Cumanenes stammer fra området ved Huang-Hos østlige sving. Da mongolene startet sin ekspansjon på 900, ble de tvunget vestover, og nådde etterhvert ytterkantan av Russland. Der hersket de etterhvert over et større landområde (1100-tallet). Her kom kanskje komondoren i kontakt med den sør-russiske ovcharkaen. Da mongolene på nytt begynte å røre på seg på begynnelsen av 1200-tallet, ble cumanene presset videre østover. I 1239 fikk cumanene asyl av den ungarske kong Béla IV, og fikk slå seg ned i det sentrale Ungarn. Mongolene nærmet seg etterhvert Ungarn, og befolkningen mistenkte cumanen for å være mongolske spioner. Mot kong Belas vilje ble mange cumaner drept, og resten valgte å forlate Ungarn.

Etter en midlertidig mongolsk tilbaketrekning arbeidet kong Béla med å få cumanene tilbake til Ungarn. Hans sønn, Stefan V, ble gift med den cumanske kahnens datter, Elisabeth, og cumanene vendte tilbake til de sentrale deler av Ungarn. De sverget nå troskap til den ungarske kronen.

En interessant følge av denne teorien er at den også kan gi et svar på hvorfor det finnes to store hyrdehundraser. Kuvaszen var magyarenes hund, og komondoren cumanenes hund. Disse to folkeslagene levde side ved side i Ungarn, men i forskjellige områder. Dette gjorde at hverken de eller hunderasene deres blandet seg mye, og begge rasene ble bevart.

Et annen interessant problemstilling er hva dette betyr for historien til den andre ungarske rasen med snorpels, puli. Er dette en rase som kom til Ungarn med magyarene, eller kom den også med cumanene?

De to første komondorene, en av hvert kjønn kom til Norge fra Ungarn i 1985. Senere ble det importert tre hunder fra Sverige og en fra Engeland. Det er aldri født noen kull i Norge, og de siste ti – femten årene har det vi kjenner til har det ikke vært noen komondorer i Norge – helt til det i 2012 ble importert en hanne fra Tyskland.

Gemytt

Komondor er opprinnelig en buskapsvokter, og ble avlet frem til å være selvstendig og i stand til å ta sine egne beslutninger om hvordan den skulle reagere i en voktersituasjon, både mot to- og firbente inntrengere. Dette gjør komondoren til en meget intelligent hund som det er lett å lære ting samtidig som den er selvstendig nok til å vurdere om kommandoen den får av eieren er fornuftig. Den har mye vakt i seg, og det er derfor ekstremt viktig å sosialisere den i fra ung alder. En dårlig sosialisert og trent komondor kan overdrive sin reaksjon i møte med fremmede mennesker eller nye situasjoner.

En komondor vil vanligvis være skeptisk til fremmede, men akseptere dem så fort den forstår at de ikke har noe vondt i sinne. Og er et menneske eller dyr akseptert inn i flokken vil den huske dette for alltid. Men føler den at dens familie eller eiendom på noen måte er truet vil den lynraskt og fryktløst gå til aksjon. Vanligvis reagerer den med å bruke sin størrelse og vekt til å slå trusselen omkull, og holde den nede.

Utseende

Komondoren er en meget stor hund. Minimumshøyden for en tispe er 65 cm og for en hanhund 70 cm. Gjenomsnittshøyden er henholdsvis 70 og 80 cm, og standarden angir ingen maksimumshøyde.

Pelsen er komondorens varemerke. Den skal være hvit, uten flekker, og pigmenteringen skifergrå. Hele kroppen skal være dekket av lange pelssnorer. Disse blir dannet ved at de grove dekkkhårene sammenfiltrer seg med den myke underullen. Det er en del arbeid med å hjelpe til med delingen av snorene når de dannes ved åtte til tolv måneders alder, og man må regne med å bruke litt tid hver uke for å vedlikeholde snorene. Det er en del arbeid med å holde pelsen pen og unngå vond lukt. Det tar lang tid å tørke en nybadet komondor.

Kilder:

  • Wikipedia
  • Artikkel om rasens histore på www.komondor.org
  • Artikkel i Hundesport nr 5, 2006
  • FCI’s rasestandard
komondor illustrasjon 1

Komondoren er en mektig syn i utstillingsringen. Her fra Verdensutstillingen i Stockholm 2008.

komondor illustrasjon 2

Her er en ekvipasje fotografert på Europautstillingen i Budapest 2008.

komondor illustrasjon 3

Komondorens spesielle utseende drar folk til den som en magnet.

komondor illustrasjon 4

Denne Komodoren ble BIR på Europautstillingen i 2008.

komondor illustrasjon 5

Selv en stolt europavinner behøver en liten pust i bakken.

Webmaster: Bjørn Olav Andersen

kuvasz@fjellflokken.com

KUR logo

KUR-styret

post@kur.no