Årets KUR-oppdretter 2018

Les reglene for årets KUR-oppdretter 2018

For å holde listen oppdatert oppfordres klubbens medlemmer å sende inn aktuelle resultater så fort som mulig etter utstillingen. Resultater, med navn, rase, oppnådd resultat, sted og dato sendes inn til webmaster: kuvasz@fjellflokken.com

Webmaster ber også om at medlemmene holder et øye med listen, og melder ifra hvis de oppdager feil eller resultater som ikke har kommet med.

Liste 2018

Årets KUR-oppdretter, og årets Pumi-oppdretter:
Bissibingens Pumi: Berit, Ann og Iren: 728 poeng

Årets oppdretter Kuvasz:
Fjellflokkens Kuvasz: Bjørn Olav: 407 poeng

Årets oppdretter Puli:
Kanikulas Puli: Eva: 135 poeng

Årets oppdretter Mudi:
Sigerdrivas Mudi: Inga: 37 poeng

26.05.2018 Svenske Kuvasz spesialen
Fjellflokken – ok: HP, BIS-3: 100 poeng

23.06.2018 Norske KUR spesialen
Fjellflokken – ok: HP, BIR, BIS: 160 poeng
Kanikula – ok: HP, BIR, BIS 2: 135 poeng
Bissibingen – ok: HP, BIR, BIS 2: 145 poeng
(Delt BIS-2. Det ble glemt å plasser de to
som ikke ble BIS)

16.11.2018 Nordisk Lillestrøm
Bissibingen – ok: HP, BIR: 60 poeng

17.11.2018 Norsk Vinner Lillestrøm
Bissibingen – ok: HP, BIR: 60 poeng
Fjellflokken – ok: HP, BIR: 60 poeng

Fjellflokken – poeng fra KUR-lista: 87 poeng
Bissibingen – poeng fra KUR-lista: 488 poeng
Kanikula – poeng fra KUR-lista: 61 poeng
Sigerdriva – poeng fra KUR-lista: 37 poeng

Webmaster: Bjørn Olav Andersen

kuvasz@fjellflokken.com

KUR logo

KUR-styret

post@kur.no