Årets KUR-oppdretter 2018

Alle klubbens medlemmer kan delta i KUR-konkurransene. Alle utstillinger i Norge har vi resultatene for bortsett fra gruppeplassering og bis plassering. Så det vi trenger at du gjør er å sende oss KUN resultater fra utlandet og BIG & BIS i Norge. Resultater, med navn, rase, oppnådd resultat, sted og dato sendes inn til: berit@dinhundeskole.no
Årets aktive KUR hund må sende inn alle resultatene uansett land til den samme mailadressen.
Vi  ber også om at medlemmene holder et øye med listen, og melder ifra hvis de oppdager feil eller resultater som ikke har kommet med. Bjørn Olav Andersen og Berit Hotvedt regner ut resultatene og legger de ut på høring før de godkjennes.

Liste 2018

Årets KUR-oppdretter, og årets Pumi-oppdretter:
Bissibingens Pumi: Berit, Ann og Iren: 728 poeng

Årets oppdretter Kuvasz:
Fjellflokkens Kuvasz: Bjørn Olav: 407 poeng

Årets oppdretter Puli:
Kanikulas Puli: Eva: 135 poeng

Årets oppdretter Mudi:
Sigerdrivas Mudi: Inga: 37 poeng

26.05.2018 Svenske Kuvasz spesialen
Fjellflokken – ok: HP, BIS-3: 100 poeng

23.06.2018 Norske KUR spesialen
Fjellflokken – ok: HP, BIR, BIS: 160 poeng
Kanikula – ok: HP, BIR, BIS 2: 135 poeng
Bissibingen – ok: HP, BIR, BIS 2: 145 poeng
(Delt BIS-2. Det ble glemt å plasser de to
som ikke ble BIS)

16.11.2018 Nordisk Lillestrøm
Bissibingen – ok: HP, BIR: 60 poeng

17.11.2018 Norsk Vinner Lillestrøm
Bissibingen – ok: HP, BIR: 60 poeng
Fjellflokken – ok: HP, BIR: 60 poeng

Fjellflokken – poeng fra KUR-lista: 87 poeng
Bissibingen – poeng fra KUR-lista: 488 poeng
Kanikula – poeng fra KUR-lista: 61 poeng
Sigerdriva – poeng fra KUR-lista: 37 poeng

Webmaster: Bjørn Olav Andersen
& Berit Hotvedt

kuvasz@fjellflokken.com

KUR-styret

post@kur.no