Årets KUR-hund 2014

For å holde listen oppdatert oppfordres klubbens medlemmer å sende inn aktuelle resultater så fort som mulig etter utstillingen. Resultater, med navn, rase, oppnådd resultat, sted og dato sendes inn til webmaster: kuvasz@fjellflokken.com

Webmaster ber også om at medlemmene holder et øye med listen, og melder ifra hvis de oppdager feil eller resultater som ikke har kommet med.

Liste 2014

1: Echo Heinrich von Rüx, Komondor: 108 poeng (16)
2: Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: 99 poeng (14)
3: Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: 81 poeng (11)
4: Erös Josag Rosenhjorth von Rüx, Puli: 60 poeng (9)
5: Szinesgyöngy Angyalka, Mudi: 51 poeng (7)
6: Czaruso Rapp, Mudi:39 poeng (6)
7: Niwiggas B-Odin, Pumi: 37 poeng (6)
8: Bissibingens Freidig Fiona Nojo, Pumi: 30 poeng (4)
9: Regi Vagyam D-Jarda, Pumi: 25 poeng (4)
10: Bubbleton The Rosenhjorth Sin, Puli: 24 poeng (4)
10: Sigerdrivas Büszke Bajnok, Mudi: 24 poeng (3)
12: Ciudado Vain Venusz, Pumi: 19 poeng (4)
13: Csigora Gyemant Gordan, Kuvasz: 15 poeng (3)
14: Fre To’s Cheras Izelin, Pumi: 12 poeng (2)
15: Napos Unoka, Pumi: 11 poeng (3)
15: Kanikula’s Fillefrantz Back’n Bizz, Puli: 11 poeng (1)
17: Fre To’s Cheras Ilowe, Pumi: 10 poeng (1)
17: Fre To’s Dara’s Lanya, Pumi: 10 poeng (2)
17: Insegdombi Fanni, Puli: 10 poeng (2)
17: Somogyi Betyar Lompos, Komondor: 10 poeng (2)
21: Bissibingens Earl Gray, Pumi: 8 poeng (2)
22: Fjellflokkens Areia Alpar, Kuvasz: 7 poeng (1)
23: Fre To’s Dara’s Lazar, Pumi: 6 poeng (1)
23: Napos Szocske, Pumi: 6 poeng (1)
23: Wriin Wartownik Wiatru, Mudi: 6 poeng (1)
26: Cuidado Versatile Vezeto, Pumi: 5 poeng (1)
27: Ecarpadi Égi Eroica, Kuvasz: 4 poeng (1)
28: Bissibingens Guiness Esca, Pumi: 2 poeng (1)
28: Fre To’s Cheras Dara, Pumi: 2 poeng (1)
28: Fre To’s Daras Luka, Pumi: 2 poeng

15.11 Nordisk Vinnerutstilling, NKK Lillestrøm
Echo Heinrich von Rüx, Komondor: BIR, CACIB: 7 poeng
Somogyi Betyar Lompos, Komondor: CERT, 2 BHK: 5 poeng
Györgyudvari Merész Kászon: BIR, CERT: 7 poeng
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIM, CACIB: 6 poeng
Csigora Gyemant Gordan, Kuvasz: BIR-V, CK, 2-BHK: 5 poeng
Szinesgyongy Angyalka, Mudi: BIR, CACIB: 7 poeng
Wriin Wartownik Wiatru, Mudi: BIM, CACIB: 6 poeng
Sigerdrivas Büszke Bajnok, Mudi: CK, 2-BHK: 5 poeng
Bissibingens Earl Gray, Pumi: CK, 3-BHK: 4 poeng
Ciudado Vain Venusz, Pumi: CK, 4-BTK: 3 poeng
Bissibingens Freidig Fiona Nojo, Pumi: CK: 2 poeng
Fre To’s Daras Luka, Pumi: CK: 2 poeng
Napos Unoka, Pumi: CK: 2 poeng
Bubbleton The Rosenhjorth Sin, Puli: R-CERT, 3-BTK: 4 poeng

14.11 Norsk Vinnerutstilling, NKK Lillestrøm
Echo Heinrich von Rüx, Komondor: BIR, CACIB, C.I.B.: 7 poeng
Somogyi Betyar Lompos, Komondor: CERT, 2 BHK: 5 poeng
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIR, CACIB: 7 poeng
Sigerdrivas Büszke Bajnok, Mudi: BIR, CK: 7 poeng
Szinesgyongy Angyalka, Mudi: BIM, CACIB: 6 poeng
Bissibingens Earl Gray: CACIB, 3-BHK: 4 poeng
Bissibingens Freidig Fiona Nojo: CK, 3-BTK: 4 poeng
Napos Unoka, Pumi: CK, 4-BTK: 3 poeng
Ciudado Vain Venusz, Pumi: CK: 2 poeng
Bissibingens Guiness Esca, Pumi: CK: 2 poeng
Bubbleton The Rosenhjorth Sin, Puli: CERT, 3-BTK: 4 poeng

08.11 Kongsberg
Regi Vagyam D-Jarda, Pumi: BIR, CERT: 6 poeng
Fre To’s Dara’s Lanya, Pumi: 2-BTK, R-CERT: 4poeng

02.11. Letohallen
Bissibingens Freidig Fiona Nojo, Pumi: BIR, CERT, BIG-4: 9 poeng

26.10. Letohallen
Echo Heinrich von Rüx, Komondor: BIR: 6 poeng
Erös Josag Rosenhjorth von Rüx, Puli: BIR, CERT: 6 poeng
Fre To’s Dara’s Lanya, Pumi: BIR, CERT: 6poeng

25.10. Letohallen
Echo Heinrich von Rüx, Komondor: BIR: 6 poeng

28.09 Bønes
Czaruso Rapp, Mudi: BIR: 6 poeng

21.09 SBHK Mullsjö
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: BIR, BIS, CERT: 12 poeng
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIM: 5 poeng

20.09 SBHK Mullsjö
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIR, BIS-3: 10 poeng
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: BIM, CERT: 5 poeng

14.09 NKK Rogaland
Fjellflokkens Areia Alpar, Kuvasz: BIR, CERT, CACIB: 7 poeng
Szinesgyöngy Angyalka, Mudi: BIR, CACIB: 7 poeng

07.09 Steinkjer
Csigora Gyemant Gordan, Kuvasz: BIR: 6poeng

07.09 Hundorp
Fre To’s Dara’s Lazar, Pumi: BIR, CERT: 6poeng

30.08 Støren
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: BIR, CERT: 6 poeng
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIM: 5 poeng

31.08 Støren
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: BIR, CERT, BIG-1: 12 poeng
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIM: 5 poeng
Csigora Gyemant Gordan, Kuvasz: CK, BHK-2: 4 poeng

24.08: Drammen
Echo Heinrich von Rüx, Komondor: BIR: 6 poeng
Erös Josag Rosenhjorth von Rüx, Puli: BIR, CERT: 6 poeng

09.08 Homme
Kanikula’s Fillefrantz Back’n Bizz, Puli: BIR, CERT, BIG-2, Norsk Champion: 11 poeng
Insegdombi Fanni, Puli: BIM, CERT: 5 poeng

02.08 Nesbyen
Fre To’s Cheras Izelin, Pumi: BIR: 6 poeng

03.08 Nesbyen
Fre To’s Cheras Izelin, Pumi: BIR: 6 poeng

03.08 Jönköping INT
Czaruso Rapp, Mudi: BIM, CACIB: 6poeng

02.08 Jönköping INT
Czaruso Rapp, Mudi: BIR, CACIB: 7 poeng

01.08 Jönköping INT
Czaruso Rapp, Mudi: BIR, CERT, CACIB Svensk Champion: 7 poeng

27.7: Skudneshavn
Niwiggas B-Odin, Pumi: BIR: 6 poeng

13.7 Vålerbanen
Echo Heinrich von Rüx, Komondor: BIR: 6 poeng

12.7 Skien
Bubbleton The Rosenhjorth Sin, Puli: BIR, CERT: 6 poeng
Regi Vagyam D-Jarda, Pumi: BIR, CERT: 6 poeng

12.7 Vålerbanen
Echo Heinrich von Rüx, Komondor: BIM: 5 poeng
Erös-Josag Rosenhjorth Von Rüx, Puli: BIR, CERT: 6 poeng

12.7 Tvååker
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: BIM, CERT: 5 poeng
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIR: 6 poeng

11.7 Tvååker INT
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: BIR, CERT: 7 poeng
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BHK 2, R-CACIB: 5 poeng
Niwiggas B-Odin, Pumi: BHK 4, CERT Svensk Champion: 3 poeng

05.7 NKK Trondheim
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: BIR, CERT: 7 poeng
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIM, CACIB: 6 poeng

28.6 KUR Fredrikstad
Echo Heinrich von Rüx, Komondor: BIM: 10 poeng
Czaruso Rapp, Mudi: 3 BHK: 6 poeng
Sigerdrivas Büszke Bajnok, Mudi: 2 BHK, BIS-Vet: 12 poeng
Szinesgyongy Angyalka, Mudi: BIM: 10 poeng
Erös-Josag Rosenhjorth Von Rüx, Puli: 2 BHK, CERT: 8 poeng
Bubbleton The Rosenhjorth Sin, Puli: BIM, CERT: 10 poeng
Fre To’s Cheras Ilowe, Pumi: BIM: 10 poeng
Bissibingens Freidig Fiona Nojo, Pumi: BIR, CERT, BIS-4: 15 poeng
Napos Unoka, Pumi: 3 BTK: 6 poeng
Cuidado Vain Venusz, Pumi: 2 BTK: 8 poeng
Fre To’s Cheras Dara, Pumi: CK: 2 poeng
Sorschies Szèp Jenci, Kuvasz: BIR, BIS-2: 17 poeng
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: 3 BTK: 6 poeng
Ecarpadi Égi Eroica, Kuvasz: 4 BTK: 4 poeng

27.06 SBHK Borås
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: BIR, CERT: 6 poeng
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIM, CERT, Svensk Champion: 5 poeng

08.6: Sandefjord
Erös Josag Rosenhjorth von Rüx, Puli: BIR, CERT: 6 poeng

07.6: Sandefjord
Erös Josag Rosenhjorth von Rüx, Puli: BIR, CERT: 6 poeng

31.5: NKK Drammen
Echo Heinrich vor Rüx, Komondor: BIR, CERT, CACIB NO SE & DK Champion: 7 poeng
Szinesgyöngy Angyalka, Mudi: BIR, CACIB: 7 poeng

29.5: SVKK Høkensås
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: 2 BTK: 8 poeng
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: 3 BHK: 6 poeng

17.5: SVK FUR Sverige
Erös Josag Rosenhjorth von Rüx, Puli: CK, 2 BHK: 8 poeng

11.5: Norsk Papillon og Phalene Klubb
Niwiggas B-Odin, Pumi: BIR BIG-3:10 poeng

10.5: Sør-Rogaland Brukshundklubb
Niwiggas B-Odin, Pumi: BIR: 6 poeng

26.4: Sunndalsøra
Sorschies Szép Jenci: BIR, CERT, Champion: 6 poeng

12.04: Varhaug
Niwiggas B-Odin, Pumi: BIR, CERT, Champion: 6 poeng

13.04: Varhaug
Niwiggas B-Odin, Pumi: BIR: 6 poeng

05.04 NKK Bergen
Czaruso Rapp, Mudi: BIR, CACIB: 7 poeng

30.03: Letohallen
Echo Heinrich vor Rüx, Komondor: BIR, CERT: 6 poeng
Erös Josag Rosenhjorth von Rüx, Puli: BIR, CERT: 6 poeng
Napos Szocske, Pumi: BIR, CERT: 6 poeng

29.03: Letohallen
Echo Heinrich vor Rüx, Komondor: BIR, CERT: 6 poeng
Erös Josag Rosenhjorth von Rüx, Puli: BIR, CERT: 6 poeng
Ciudado Vain Venusz, Pumi: BIR, CERT: 6 poeng
Cuidado Versatile Vezeto, Pumi: BIM, CERT: 5 poeng

15.03: NKK Kristiansand
Echo Heinrich vor Rüx, Komondor: BIR, CERT, CACIB: 7 poeng
Szinesgyöngy Angyalka, Mudi: BIR, CACIB: 7 poeng
Insegdombi Fanni, Puli: 2 btk R-CERT: 5 poeng

22.02 NKK Bø i Telemark
Echo Heinrich vor Rüx, Komondor: BIR, CERT, CACIB: 7 poeng
Szinesgyöngy Angyalka, Mudi: BIR, CACIB: 7 poeng
Regi Vagyam D-Jarda, Pumi: BIR, CERT, CACIB: 7 poeng

08.02 Ølen
Regi Vagyam D-Jarda, Pumi: BIR, CERT: 6 poeng

25.01 Hellerud
Echo Heinrich von Rüx, Komondor: BIR, CERT, BIG-4: 9 poeng
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIR, CERT, BIG-3: 10 poeng

26.01 Hellerud
Echo Heinrich von Rüx, Komondor: BIR, CERT : 6 poeng

MY DOG Int, Gøteborg:
Echo Heinrich vor Rüx, Komondor: BIR, CERT: 7 poeng

Webmaster: Bjørn Olav Andersen
& Berit Hotvedt

kuvasz@fjellflokken.com

KUR-styret

post@kur.no