PUMI

Helseundersøkelse

For å gjøre rasen vår så bra som mulig og for å oppdatere RAS, utarbeidet en komité i KUR en helseundersøkelse for pumi i 2020. Til den laget vi en oppfølgingsundersøkelse i 2021. På denne siden finner du resultatene for begge undersøkelsene.

Oppfølgingsundersøkelse 2021 – Resultater

Resultatene av oppfølgingsundersøkelsen finner du her – last ned powerpoint-presentasjonen her.

Helseundersøkelse 2020 – Resultater

Resultatene av den opprinnelige undersøkelsen finner du her – last ned powerpoint-presentasjonen her.

Raserepresentant for Pumi i styret
Wenche Granli Ekeli
Tlf. 913 24905
wenche@aquadog.no

Webmaster: Bjørn Olav Andersen
& Berit Hotvedt

kuvasz@fjellflokken.com

KUR-styret

post@kur.no