Årets KUR-hund 2024

Alle klubbens medlemmer kan delta i KUR-konkurransene.
Alle utstillinger i Norge har vi resultatene for bortsett fra gruppe / BIS plassering. Så det vi trenger at du gjør er å sende oss fortløpende KUN resultater fra utlandet og BIG & BIS i Norge. Resultater, med navn, rase, oppnådd resultat, sted og dato sendes inn til kun denne mailen:  berit@dinhundeskole.no 
Årets aktive KUR hund må sende inn alle resultatene uansett land til den samme mailadressen med sted, dato, poengsum, plassering, feil, rase, navn på hunden og eiers navn. Årets aktive KUR hund må sende oss resultatene også fra Norge.
Vi  ber også om at medlemmene holder et øye med listen, og melder ifra hvis de oppdager feil eller resultater som ikke har kommet med. Bjørn Olav Andersen og Berit Hotvedt regner ut resultatene og legger de ut på høring før de godkjennes.
På utstilling sender dere inn resultatene fortløpende, som årets aktive sender du inn alle resultatene samlet når konkurranseåret er over eller senest 5/1.  Alle resultater for valpeshow kan sendes inn fortløpende, her gjelder de 3 beste utstillingene pr år i Norge. 

Liste 2024

ÅRETS KUR – HUND (12 tellende resultater pr hund)

Clown Hearts Catelyn(Pumi)                        119 poeng (9)
Rowibu’s Fit-For-Fight(Pumi)                      91 poeng (6)
Kiee GuAb’s Her Hotvedt(Pumi)                  76 poeng (6)
Regerastace Cosmo(Mudi)                             68 poeng (7)
Fjellflokkens Dalya Gloria(Kuvasz)             66 poeng (8)
Czaruso Lightbringer(Kuvasz)                     56 poeng (3)
Bariguard Happy(Mudi)                                 52 poeng (4)
White Pörgeloci Bruce Lee(Mudi)                 51 poeng (5)
Matyóföldi-kisbojtár Krajcár(Pui)                46 poeng (3)
Fre To’s Klarhas Ægir(Pumi)                         40 poeng (4)
Kiee GuAb’s Brudi(Pumi)                              38 poeng (4)
Rowibu’s Just A Mirace(Pumi)                     38 poeng (5)
Rowibu’s Let It Be(Pumi)                                 37 poeng (4)
Kanikula’s Jensen Loddenlugg Myfire(Puli) 36 poeng (3)
Curious Confident Mattis(Pumi)                    24 poeng (4)
Häxeboets Rózsák Nettan(Puli)                    21 poeng (2)
Bissibingens Freidige Fiona NoJo(Pumi)  20 poeng (2)
Inflame’s My Sun(Pumi)                                   16 poeng (2)
Kanikula’s Guttigatefeier Dredsdigg(Puli)  16 poeng (1)
Fre To’s Klarhas Ærla(Pumi)                         15 poeng (2)
Abra Z Przysuskiego Dworu(Puli)                15 poeng (1)
Imse Vimse Rumba(Pumi)                             14 poeng (2)
Vallklanens Legacy(Puli)                                12 poeng (1)
Portisnor’s 1th Puli Amazing Rut(Puli)       12 poeng (1)
Somogyj Betyr Kedevenc(Puli)                      11 poeng (1)
Bubbeton Jar Jar Binks(Pui)                          10 poeng (1)
Ajabaja(Pumi)                                                      7 poeng (1)
Pumitime Era(Pumi)                                         6 poeng (2)
Kiee GuAb’s Gnurre av Gull&Mattis(Pumi)  6 poeng (3)
Fre To’s Pippis Ufo Jagr(Pumi)                       6 poeng (1)
Kiee GuAb’s Bergerud(Pumi)                          5 poeng (2)
Bissibingens Neverending NoahJole(Pumi) 5 poeng (2)
Kiee GuAb’s Gul’s Baby(Pumi)                      4 poeng (2)
Imse Vimse Kaffe Baileys(Pumi)                   4 poeng (1)
Fjellflokkens Dalya Fény(Kuvasz)                  4 poeng (1)
Kiee GuAb’s Frøydis(Pumi)                             4 poeng (1)
Kiee GuAb’s Hotvedt Hjerte(Pumi)                3 poeng (1)
Serteperti Danja(Pumi)                                     3 poeng (1)
Kiee GuAb’s Ilona(Pumi)                                  2 poeng (1)
Fre To’s Karhas Ægon(Pumi)                           2 poeng (2)

ÅRETS PUMI
ÅRETS PULI
ÅRETS MUDI
ÅRETS KUVSZ

ÅRETS KUR HUND

NKK Sandefjord 7/7 – Oslovinner
Pumi (7-5/2)
Rowibu’s Let it Be: BIM, OJV, OV 22 poeng
Curius Confident Mattis: 2BHK 10 poeng
Clown Hearts Catelyn: BIR, OJV,OV 27 poeng
Kiee GuAb’s Frøydis: exc   4 poeng
Mudi
Regerastace Cosmo: 2BHK, OJV 15 poeng
White Pörgeloci Bruce Lee: vg   3 poeng
Bariguars Happy: BIR, OV 21 poeng

NKK Sandefjord 6/7  – Norsk vinner
Pumi (7-5/2)
Kiee GuAb’s Herr Hotvedt: 2BHK 10 poeng
Rowibu’s Just a Miracle: BIM, NJV,NV 20 poeng
Clown Hearts Catelyn: 2 BTK 10 poeng
Mudi
Regerastace Cosmo: vg 3 poeng
White Pörgeloci Bruce Lee: BIR, NV 20 poeng
Kuvaz
Czaruso Lightbringer: 2BTK 10 poeng

NKK Sandefjord 5/7
Pumi (7-5/2)
Rowibu’s Let it Be: 2BHK 10 poeng
Kiee GuAb’s Herr Hotvedt: 4BHK   8 poeng
Rowibu’s Fit-FOr-Fight: BIR 19 poeng
Rowibu’s Just a Miracle: exc   4 poeng
Clown Hearts Catelyn: vg   3 poeng
Mudi
Regerastace Cosmo: 2BHK 10 poeng
White Pörgeloci Bruce Lee: g   0 poeng
Bariguars Happy: BIR16 poeng

23/6 Vestby – rasespesialen
Pumi
Rowibu’s Let It Be: Exc 2 peng
Fre To’s Klarhas Ægon: vg 1 poeng
Kiee GuAb’s Herr Hotvedt: 2BHK 8 poeng
Kiee GuAb’s Bergerud: Exc 2 poeng
Rowibu’s Fit-for-fight: BIR; BIS 27 poeng
Fre To’s Ufo Jagr: 4 BHK 6 poeng
Curious Confident Mattis: 3BHK 7 poeng
Rowibu’s Little Star: Vg
Abrakadabra: Exc
Kiee GuAb’s Ilona: Exc 2 poeng
Clown Hearts Catelyn: 4BTK 6 poeng
Ajabaja: 3BTK 7 poeng
Rowibu’s Fox On The Run: Exc
Fre To’s Klarhas Ærla: BIM 14 poeng
Kiee GuAb’s Hotvedt Hjerte: Exc, ck 3 poeng
Kiee GuAb’s Gull’s Baby: Exc 2 poeng
Pumitime Era: Exc, ck 3 poeng
Tjavarodas Breaking Dawn: 2BTK

Puli
Matyóföldi-kisbojtår Krajcár: BIR, BIS 2 23 poeng
Szentmihályi-szabó Nyertes: 2BHK
Abai Kisbojtár Csillagszemü: 2BTK
Häxeboets Rózsák Nettan: BIM 10 poeng

Mudi
Regerastace Cosmo: BIR, BIS 4 23 poeng
White Pörgeloci Bruce Lee: BIM 11 poeng

Kuvasz
Fjellflokkens Dalya Goria: Exc 2 poeng
Czaruso Lightbringer: BIR, BIS 3 23 poeng

22/6 Vestby – rasespesialen
Pumi
Rowibu’s Let It Be: Exc, ck 3 poeng
Rowibu’s Learning To Fly: Exc, ck
Kiee GuAb’s Gnurre av Gul&Mattis: Exc 2 poeng
Fre To’s Klarhas Ægon: vg 1 peng
Cowetta’s Bear Dog Este: 4BHK
Kiee GuAb’s Herr Hotvedt: BIR, BIS 27 poeng
Kiee GuAb’s Bergerud: Exc, ck 3 poeng
Rowibu’s God Digger: 2BHK
Rowibu’s Born-a-charmer: Exc, ck
Rowibu1s Fit-for-fight: 3BHK 7 poeng
Rowibu’s Noble Neptun: Exc, ck
Napos Zajos: exc, ck
Curious Confident Mattis: Exc, ck 3 poeng
Mariell De Marque Tora Af Retro: Exc
Rowibu’s Little Star: Exc
Abrakadabra: Vg
Rowibu’s Just A Miracle: 4BTK 6 poeng
Clown Hearts Catelyn: 3BTK 7 poeng
Rowibu’s Fox On The Run: Exc
Fre To’s Klarhas Ærla: Vg 1 poeng
Kiee GuAb’s Gull’s Baby: Exc 2 poeng
Pumitime Era: Exc, ck 3 poeng
Serteperti Dajna: BIM 14 poeng
Tjavarodas Breaking Dawn: 2BTK
Rowibu’s Victorious Venus: Exc, CK
Inflame’s My Sun: Exc 2 poeng

Puli
Matyóföldi-kisbojtår Krajcár: 2BHK 8 poeng
Szentmihályi-szabó Nyertes: BIR
Abai Kisbojtár Csillagszemü: 2BTK
Rackaörzö Fitos: 3BTK
Häxeboets Rózsák Nettan: BIM 11 poeng

Mudi
Regerastace Cosmo: Exc 2 poeng
White Pörgeloci Bruce Lee: BIM 11 poeng
Köves-bérci Betyár Flódni: 2BHK
Mog-ur’s Mrs Bilden: BIR
Lumos Ace Runaway Bride: 2BTK
Mog-ur’s Mrs Ritka: Exc
Mog-ur’s Mrs Kvicksund: Exc
Czaruso Bita: 3BTK
Mog-ur´s Mrs Kvick: 4BTK

Kuvasz
Fjellflokkens Dalya Goria: 2BTK 8 poeng
Czaruso Lightbringer: BIR, BIS 2 23 poeng

23/6 Stiklestad
Kanikula’s Jensen Loddenlugg Myfire BIR 12 poeng

22/6 Stiklestad
Kanikula’s Jensen Loddenlugg Myfire BIR 12 poeng

16/6 Brårud
Fjellflokkens Dalya Gloria: BIR 12 poeng

15/6 Brårud
Fjellflokkens Dalya Gloria: BIR 13 poeng

9/6 NKK Trondhjem
Pumi (3)
Fre To’s Karhas Ægir: BIM 11 poeng
Clown Hearts Catelyn: BIR 16 poeng
Kiee GuAb’s Brudi: Exc     4 poeng

8/6 NKK Trondhjem
Pumi (3)
Fre To’s Karhas Ægir: BIM 11 poeng
Clown Hearts Catelyn: BIR 16 poeng
Kiee GuAb’s Brudi: 2BTK 10 poeng
Puli (3)
Kanikula’s Guttigatefeier Dredsdigg; BIR 16 poeng

2/6 Åsrum
Kiee GuAb’s Gnurre Av Gull&Mattis: vg 1 poeng

25/5 Bergen
Imse Vimse Kaffe Baileys: Exc 4 poeng
Puli(2)
Matyóföldi-kisbojtár Krajcár: BIR 15 peng
Bubbleton Jar Jar Binks: 2BHK 10 poeng
Mudi(2)
Regerastace Cosmo: vg 3 poeng
White Pörgeloci Bruce Lee: BIR 15 poeng

5/5 Sunndalsøra
Pumi
Kiee GuAb’s Brudi: BIR 12 poeng

4/5 Orre
Bissibingens Neverending Noha Jole: vg 1 poeng

4/5 Sunndalsøra
Pumi
Kiee GuAb’s Brudi: BIR 12 poeng
Puli
Kanikula’s Jensen Loddenlugg Myfire: BIR 12 poeng

27/4 Stangehallen
Vallklanens Legacy: BIR

20/4 NKK Kristiansand
Pumi (5)
Kiee GuAb’s Herr Hotvedt: 2BHK 10 poeng
Fre To’s Klarhas Ægir: Exc 4 poeng
Bissibingens Neverending Noah Jole: Exc 4 poeng
Rowibu’s Fit-for-Fight: BIM 14 poeng
Clown Hearts Catelyn: BIR 18 poeng
Puli (2)
Somogyi Betyr Kedvenc: BIM 11 poeng
Abra Z Przysuskiego Dworu: BIR 15 poeng
Mudi (1)
Bariguard Happy: vg 3 poeng
Kuvasz (6)
Fjellflokkens Dalya Gloria: vg 3 poeng
Fjellflokkens Dalya Fény: Exc 4 poeng

14/4 Falkenberg – Sverige
Rowibu’s Just a Miracle: 2BTK 8 poeng

6/4 Nordkjosbotn
Portisnor’s 1th Puli Amazing Rut: BIR 12 poeng

31/3 Vikersund
Pumi
Kiee GuAb’s Herr Hotvedt: BIR 13 poeng
Imse Vimse Rumba: Exc 2 poeng
Kuvasz
Fjellflokkens Dalya Gloria: BIR 12 poeng
Mudi
Bariguard Happy: BIR 12 poeng

30/3 Vikersund
Pumi
Imse Vimse Rumba: BIR 12 poeng
Kuvasz
Fjellflokkens Dalya Gloria: BIR 12 poeng

24/3 Varhaug
Rowibu’s Fit-For-Fight: BIR 12 poeng

23/3 Varhaug
Rowibu’s Fit-For-Fight: BIR 12 poeng

10/2 Fredricia
Fre To’s Klarhas Ægir: BIR 14 poeng

3/2 Ølen-Etne
Regerastace Cosmo: BIR 12 poeng

14/1 MY DOG
PUMI
Kiee GuAb’s Gnurre av Gull&Mattis: vg   3 poeng
Curious Confident Mattis: Exc   4 poeng
Clown Hearts Catelyn: BIM 16 poeng
Bissibingens Freidige Fiona: 2BTK 10 poeng
Serteperti Dajna: vg   3 poeng
KUVASZ
Fjellflokkens Dalya Gloria: Exc   4 poeng

13/1 MY DOG
Bissibingens Freidige Fiona: 2BTK 10 poeng
Serteperti Dajna: g   0 poeng

Webmaster: Bjørn Olav Andersen
& Berit Hotvedt

kuvasz@fjellflokken.com

KUR-styret

post@kur.no