Årets KUR-hund 2017

For å holde listen oppdatert oppfordres klubbens medlemmer å sende inn aktuelle resultater så fort som mulig etter utstillingen. Resultater, med navn, rase, oppnådd resultat, sted og dato sendes inn til webmaster: kuvasz@fjellflokken.com

Webmaster ber også om at medlemmene holder et øye med listen, og melder ifra hvis de oppdager feil eller resultater som ikke har kommet med.

Liste 2017

1: Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: 118 poeng (12)
2: Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: 111 poeng (20)
3: Curious Confident Mattis, Pumi: 100 poeng (13)
4: Bissibingens Guinness Esca, Pumi: 96 poeng (14)
5: Fjellflokkens Dalya Duna, Kuvasz: 92 poeng (10)
6: Bissibingens Ilotta Esze, Pumi: 78 poeng (13)
7: Fjellflokkens Areia Ajándék, Kuvasz: 72 poeng (3)
8: Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: 65 poeng (9)
9: Imse Vimse Maccallen, Pumi: 40 poeng (5)
10: Napos Unoka, Pumi: 25 poeng (5)
11: Bissibingens Essi DeCe, Pumi: 24 poeng (5)
12: Rosenhjorth’s Karm-Er Black Josag, Puli: 23 poeng (2)
13: Fjellflokkens Areia Ékes Engla: 21 poeng (3)
14: Szinesgyongy Angyalka, Mudi: 18 poeng (2)
14: Regi Vagyam D-jarda, Pumi: 18 poeng (2)
16: Fre To’s Pippis Mincen, Pumi: 16 poeng (1)
17: Echo Heinrich von Rüx, Komondor: 15 poeng (2)
17: Bissibingens Earl Grey CsDe, Pumi: 15 poeng (2)
19: Bissibingens Freidig Fiona NoJo, Pumi: 14 poeng (2)
19: Pumitime Betty, Pumi: 14 poeng (3)
21: Sigerdrivas Bator Buda, Mudi: 13 poeng (1)
22: Kanikula’s Glitter & Gorineflyfille, Puli: 12 (2)
23: Kanikula’s Draupnir Diddi Brainn, Puli: 10 poeng (1)
24: Kilvan Arany Barany, Mudi: 9 poeng (1)
24: Fjellflokkens Areia Ebúr, Kuvasz: 9 poeng (2)
24: Napos Szøcske, Pumi: 9 poeng (2)
27: Schenda Colorful Coral Heini, Pumi: 8 poeng (3)
28: Fre To’s Pippis Pontus, Pumi: 7 poeng (2)
28. Inflame’s My Sun, Pumi: 7 poeng (1)
30: Frodo Vom Müllersgrund, Puli: 6 poeng (1)
30: Fre To’s Pippis Pia, Pumi: 6 poeng (3)
30: Catskill Cseresznyes Cio-cio-san, Pumi: 6 poeng (1)
30: Kanikula’s Guttigatefeier Dredsdigg, Puli: 6 poeng (1)
34: Fre To’s Sarinas Dama Frøya, Pumi: 5 poeng (1)
35: Fancy Carolicas Atli, Pumi: 4 poeng (1)
36: Kanikula’s Garden Gloria Frynsefrk, Puli: 2 poeng (1)
37: Camly Celebrating Balder, Pumi: 1 poeng (1)

28.12 Letohallen
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: BIR: 6 poeng
Curious Confident Mattis, Pumi: BIR: 10 poeng (5 pumi)
Napos Szøcske, Pumi: 2 BHK: 5 poeng
Fancy Carolicas Atli, Pumi: 3 BHK, CERT: 4 poeng
Bissibingens Guinness Esca, Pumi: Excellent: 1 poeng
Bissibingens Ilotta Esze, Pumi: BIM, CERT, NUCH: 6 poeng

26.12 Moheda
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: Excellent: 1 poeng

18.11 Norsk Vinner Lillestrøm
Fjellflokkens Areia Ebúr, Kuvasz: 2BHK, CERT, NJW: 11 poeng
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIM, CACIB, NW: 15 poeng (4 hanner)
Fjellflokkens Areia Ékes Engla, Kuvasz: 2BTK, CERT, NJW: 11 poeng
Fjellflokkens Areia Ajándék, Kuvasz: BIR, CACIB, NW: 18 poeng (7 kuvasz)
Szinesgyongy Angyalka, Mudi: BIR, NVW: 12 poeng
Curious Confident Mattis, Pumi: 2BHK, R-CACIB: 6 poeng
Inflame’s My Sun, Pumi: Excellent, NJW: 7 poeng
Bissibingens Ilotta Esze, Pumi: Excellent: 2 poeng
Napos Unoka, Pumi: Excellent: 2 poeng
Bissibingens Freidig Fiona Nojo: 3BTK: 4 poeng
Bissibingens Guinness Esca, Pumi: Excellent: 2 poeng

12.11 Letohallen
Bissibingens Ilotta Esze, Pumi: BIR: 8 poeng (3pumi)
Bissibingens Guinness Esca, Pumi: 2BTK: 5 poeng
Napos Unoka, Pumi: 3BTK: 4 poeng

11.11 Letohallen
Napos Unoka, Pumi: BIR: 9 poeng (4 pumi)
Bissibingens Guinness Esca, Pumi: 2BTK: 5 poeng
Bissibingens Ilotta Esze, Pumi: 3BTK: 4 poeng

11.11 World dog Show Leipzig
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: Excellent: 2 poeng
Echo Heinrich von Rüx, Komondor: Excellent. 2 BHK: 2 poeng

10.11 Tysk Klubshow Leipzig
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: Excellent: 1 poeng

08.11 Tysk Vinner Leipzig
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: BIR, Tysk vinner: 6 poeng

05.11 Dansk Vinner, Herning
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: BIR, Dansk vinner: 13 poeng (2 kuvasz)
Napos Szøcske, Pumi: 4BHK: 4 poeng

28.07 Råde
Imse Vimse Maccallen, Pumi: CERT, 2BHK: 5 poeng
Curious Confident Mattis, Pumi: BIM: 7 poeng (2 hanner)
Bissibingens Ilotta Esze, Pumi: Excellent: 1 poeng
Bissibingens Essi DeCe, Pumi: BIR, CERT: 9 poeng (4 pumi)

29.07 Råde
Imse Vimse Maccallen, Pumi: 2BHK: 5 poeng
Curious Confident Mattis, Pumi: BIR, BIG-4: 17 poeng (5 pumi)
Bissibingens Ilotta Esze, Pumi: 2BTK: 5 poeng
Fre To’s Pippis Pia, Pumi: 3BTK, CERT: 4 poeng
Bissibingens Essi DeCe, Pumi: BIM: 8 poeng (3 tisper)

30.07 Råde
Imse Vimse Maccallen, Pumi: BIR: 9 poeng (4 pumi)
Bissibingens Ilotta Esze, Pumi: BIM: 8 poeng (3 tisper)
Fre To’s Pippis Pia, Pumi: Excellent: 1 poeng
Bissibingens Essi DeCe, Pumi: 2BTK: 5 poeng
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: BIR: 6 poeng

06.08 SKK Svenstavik
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: BIR: 7 poeng

19.08 NKK Lillehammer
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: BIR: 7 poeng

26.08 Drammen
Curious Confident Mattis, Pumi: BIR: 6 poeng
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: BIR, BIG-4: 13 poeng

26.08 Selbu
Fjellflokkens Areia Ebúr, Kuvasz: BIR, CERT: 8 poeng (3 kuvasz)
Fjellflokkens Areia Ékes Engla: 2BTK: 5 poeng
Fjellflokkens Areia Ajándék: 7 poeng (2 tisper)

27.08 Selbu
Fjellflokkens Areia Ebúr, Kuvasz: Excellent: 1 poeng
Fjellflokkens Areia Ékes Engla: 2BTK, CERT: 5 poeng
Fjellflokkens Areia Ajándék: BIR: 8 poeng (3 kuvasz)

27.08 Drammen
Curious Confident Mattis, Pumi: BIR: 6 poeng
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: BIR: 6 poeng

09.09 NKK Orre
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: Excellent: 2 poeng

16.09 Sortland
Frodo Vom Müllersgrund, Puli: BIR: 6 poeng

24.09 Trondheim
Sorschies Szèp Jenci: BIM: 6 poeng
Fjellflokkens Dalya Duna: BIR, BIG-1, BIS-2: 37 poeng
Györgyudvari Meresz Kaszon, Kuvasz: 2BTK: 5 poeng

01.10 Åland
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: BIR: 7 poeng

14.10 Bø
Curious Confident Mattis, Pumi: BIR: 7 poeng (2 pumi)
Regi Vagyam D-jarda, Pumi: BIM: 6 poeng

15.07 Vålerbanen
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIR: 8 poeng (3 kuvasz)
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: BIM : 7 poeng (2 tisper)

16.07 Vålerbanen
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIR, BIG-4: 15 poeng (3 kuvasz)
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: BIM : 7 poeng (2 tisper)
Fjellflokkens Dalya Duna, Kuvasz: 2BTK: 5 poeng

03.06 Sandefjord
Curious Confident Mattis, Pumi: Excellent: 1 poeng
Bissibingens Guinness Esca, Pumi: Excellent: 1 poeng
Bissibingens Ilotta Esze, Pumi: BIR: 8 poeng (3 pumi)

04.06 Sandefjord
Curious Confident Mattis, Pumi: BIR, BIG-3: 14 poeng

25.05 KHGH Fredricia
Kanikula’s Glitter & Gorineflyfille, Puli: BIR, CERT: 6 poeng

25.06 Oppdal
Catskill Cseresznyes Cio-cio-san, Pumi: BIR, CERT, Champ: 6 poeng

Cruft’s 2017
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: Cruftsvinner: 10 poeng
Bissibingens Freidig Fiona NoJo, Pumi: Cruftsvinner: 10 poeng

02.06 NKK Trondheim
Kanikula’s Guttigatefeier Dredsdigg, Puli: 2BHK, CACIB: 6 poeng
Sorschies Szèp Jenci, Kuvasz: BIR, CACIB: 9 poeng (3 Kuvasz)
Györgyudvari Meresz Kaszon, Kuvasz: BIM, CACIB: 8 poeng (2 tisper)
Fjellflokkens Dalya Duna, Kuvasz: 2BTK, CERT, R-CACIB: 6 poeng

24.06 KUR-spesialen, Vestby
Echo Heinrich von Rüx, Komondor:BIR, BIS-4: 13 poeng
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: Excellent: 1 poeng
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIM: 7 poeng (2 hanner)
Fjellflokkens Dalya Duna, Kuvasz: Excellent: 1 poeng
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: BIR, BIS: 21 poeng (6 kuvasz)
Camly Celebrating Balder, Pumi: Excellent: 1 poeng
Curious Confident Mattis, Pumi: Excellent: 1 poeng
Bissibingens Earl Grey Csde, Pumi: 3BHK: 4 poeng
Bissibingens Ilotta Esze, Pumi: Excellent: 1 poeng
Bissibingens Essi Decs, Pumi: Excellent: 1 poeng
Fre To’s Pippis Pia, Pumi: Excellent: 1 poeng
Fre To’s Pippis Mincen, Pumi: BIM: 16 poeng (11 tisper)
Bissibingens Guinness Esca, Pumi: 2BTK: 5 poeng
Schenda Colorful Coral Heini, Pumi: Excellent: 1 poeng
Sigerdrivas Bator Buda, Mudi: BIR, BIS-veteran: 13 poeng
Szinesgyongy Angyalka, Mudi: BIM: 6 poeng
Rosenhjorth’s Karm-Er Black Josag, Puli: BIR, BIS-3: 17 poeng (4 puli)
Kanikula’s Draupnir Diddi Brainn, Puli: 2BHK, BIS-2-veteran: 10 poeng

28.05 Storås
Bissibingens Guienness EsCe, Pumi: BIR: 8 poeng (3 pumi)
Bissibingens Ilotta Esze, Pumi: 2-BTK: 5 poeng

27.05 Storås
Bissibingens Guienness EsCe, Pumi: BIR: 7 poeng (2 pumi)
Bissibingens Ilotta Esze, Pumi: Excellent: 1 poeng

27.05 Svenske Kuvaszspesialen
Fjellflokkens Areia Ajándék: BIR: 39 poeng (33 Kuvasz)
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIM: 20 poeng (15 hanner)
Pusztahegyi Bátor Ardó, Kuvasz: CK: 2 poeng
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: Excellent: 1 poeng
Fjellflokkens Dalya Duna: Excellent: 1 poeng

26.05 SBHK Kyrkekvarn
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: 2-BHK: 5 poeng
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: 4-BTK: 3 poeng
Fjellflokkens Dalya Duna: Excellent: 1 poeng

25.05 SBHK Kyrkekvarn
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: Excellent: 1 poeng
Fjellflokkens Dalya Duna: Excellent: 1 poeng

13.05 NKK Ålesund
Pumitime Betty, Pumi: BIR, CERT: 7 poeng

07.05 Orre
Kanikula’s Glitter & Gorineflyfille, Puli: BIR, CERT, CHAMP: 6 poeng
Bissibingens Guienness EsCe, Pumi: BIR, BIG-4: 15 poeng (3 pumi)
Schenda Colorful Coral Heini, Pumi: 2 BTK, CERT, CHAMP: 5 poeng
Bissibingens Essi DeCe, Pumi: Excellent: 1 poeng

30.04 Roskilde
Pusztahegyi Bátor Ardó, Kuvasz: BIR, CERT, CACIB: 7 poeng

30.04 Sunndalsøra
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIR, BIG-4: 15 poeng (3 kuvasz)
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: BIM: 7 poeng (2 tisper)
Fjellflokkens Dalya Duna, Kuvasz: Excellent: 1 poeng
Pumitime Betty. Pumi: Excellent: 1 poeng

30.04 Letohallen
Imse Vimse Maccallen, Pumi: BIR, CERT, BIG-2: 20 poeng (6 pumi)
Bissibingens Guienness EsCe, Pumi: 2 BTK: 5 poeng
Bissibingens Ilotta EsZe, Pumi: BIM, CERT: 9 poeng (4 tisper)

29.04 Roskilde Int
Pusztahegyi Bátor Ardó, Kuvasz: BIR, CERT, CACIB, DKChamp: 7 poeng

29.04 Sunndalsøra
Pumitime Betty. Pumi: BIR, CERT: 6 poeng

29.04 Letohallen
Imse Vimse Maccallen, Pumi: Excellent: 1 poeng
Bissibingens Earl Grey CsDe, Pumi: BIR: 11 poeng (6 pumi)
Bissibingens Guienness EsCe, Pumi: BIM: 9 poeng (4 tisper)
Napos Unoka, Pumi: 2 BTK, CERT: 5 poeng
Bissibingens Ilotta EsZe, Pumi: 3 BTK, R-CERT: 4 poeng

23.04 NKK Bergen
Kilvan Arany Barany, Mudi: BIR, CACIB: 9 poeng (3 Mudi)

16.04 Letohallen
Bissibingens Guinness Esca, Pumi: BIR: 9 poeng (4 pumi)
Curious Confident Mattis, Pumi: BIM, CERT: 7 poeng (2 hanner)
Fre To’s Pippis Pontus, Pumi: 2BHK, CERT: 5 poeng
Napos Unoka, Pumi: 2BTK, CERT: 5 poeng

19.03 NKK Kristiansand
Bissibingens Guinness Esca, Pumi: BIR, CACIB: 14 poeng (8 pumi)
Fre To’s Pippis Pontus, Pumi: Excellent: 2 poeng
Curious Confident Mattis, Pumi: Excellent: 2 poeng
Bissibingens Ilotta Esze, Pumi: 2BTK, CERT: 6 poeng
Schenda Colorful Coral Heini, Pumi: Excellent: 2 poeng
Fre To’s Sarinas Dama Frøya, Pumi: 3BTK: 5 poeng

05.03 Letohallen
Fjellflokkens Dalya Duna, Kuvasz: BIR, BIG-2: 15 poeng

04.03 Letohallen
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIR, BIG-4: 15 poeng (3 kuvasz)
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: 2BTK: 5 poeng
Fjellflokkens Dalya Duna, Kuvasz: BIM, CERT: 7 poeng (2 tisper)
Rosenhjorth’s Karm-Er Black Josag, Puli: BIR, CERT: 6 poeng

22.01 Letohallen
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: BIR, CERT, CHAMP: 6 poeng

21.01 Letohallen
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: Excellent: 1 poeng
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: Excellent: 1 poeng
Fjellflokkens Dalya Duna, Kuvasz: BIR, CERT, BIG-3: 17 poeng (4 kuvasz)

14.01 Bø
Curious Confident Mattis, Pumi: BIR, CERT: 8 poeng (3 pumi)

18.02 NKK Bø
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: Excellent: 2 poeng
Kanikula’s Garden Gloria Frynsefrk, Puli: Excellent: 2 poeng
Curious Confident Mattis, Pumi: CERT, CACIB, BIM: 8 poeng (2 hanner)
Bissibingens Guinness Esca, Pumi: 2.BTK, CERT, R.CACIB, CHAMP: 6 poeng
Regi Vagyam D-jarda, Pumi: CACIB, BIR: 12 poeng (6 pumi)

Webmaster: Bjørn Olav Andersen
& Berit Hotvedt

kuvasz@fjellflokken.com

KUR-styret

post@kur.no