Årets KUR-hund 2016

For å holde listen oppdatert oppfordres klubbens medlemmer å sende inn aktuelle resultater så fort som mulig etter utstillingen. Resultater, med navn, rase, oppnådd resultat, sted og dato sendes inn til webmaster: kuvasz@fjellflokken.com

Webmaster ber også om at medlemmene holder et øye med listen, og melder ifra hvis de oppdager feil eller resultater som ikke har kommet med.

Liste 2016

1: Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: 86 poeng (7)
2: Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: 47 poeng (9)
3: Napos Szöcske, Pumi: 36 poeng (6)
4: Catskill Ceresznyes Cio-cio-san, Pumi: 31 poeng (6)
5: Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: 28 poeng (5)
6: Kanikula’s Guttigatefeier Dredsdigg, Puli: 25 poeng (5)
7: Regi Vagyam D-jarda, Pumi: 23 poeng (3)
8: Szinesgyongy Angyalka, Mudi: 22 poeng (2)
9: Bissibingens Guienness EsCa, Pumi: 16 poeng (2)
10: Bissibingens Freidige Fiona Nojo, Pumi: 14 poeng (1)
11: Fjellflokkens Areia Ajándék, Kuvasz: 13 poeng (3)
12: Erös-Josag Rosenhjorth Von Rüx, Puli: 12 poeng (2)
13: Fjellflokkens Areia Banshee, Kuvasz: 11 poeng (2)
14: Fre To’s Pippis Minni, Pumi: 10 poeng (2)
14: Echo Heinrich von Rüx, Komondor: 10 poeng (1)
26: Bissibingens Ilotta Esze,Pumi: 8 poeng (2)
17: Fjellflokkens Areia Alpár, Kuvasz: 7 poeng (1)
17: Lyckodraken Vide, Pumi: 7 poeng (1)
17: Fre To’s Pippis Mincen, Pumi: 7 poeng (1)
17: Kanikula’s Glitter & Gorineflyfille: 7 poeng (1)
21: Schenda Colorful Coral Heini, Pumi: 6 poeng (1)
22: Kanikula’s Garden Gloria Frynsefrk, Puli: 5 poeng (1)
22: Bissibingens Earl Grey Csde, Pumi: 5 poeng (1)
24: Csigora Gyémánt Gordan, Kuvasz: 4 poeng (1)
25: Fre To’s Pippis Pontus, Pumi: 3 poeng (1)

20.02 NKK Bø
Fjellflokkens Areia Alpár, Kuvasz: BIR, CERT, CACIB: 7 poeng (2 kuvasz)
Szinesgyongy Angyalka, Mudi: BIR: 7 poeng (2 Mudi)
Erös-josag Rosenhjorth Von Rüx, Puli: BIR, CACIB: 6 poeng
Regi Vagyam D-jarda, Pumi: BIR, CACIB: 9 poeng (4 pumi)
Lyckodraken Vide, Pumi: BIM, CACIB: 7 poeng: (2 pumihanner)
Napos Szöcske, Pumi: 2BHK, R-CACIB: 5 poeng

05.03 Letohallen
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: BIR, CERT: 5 poeng

06.03 Letohallen
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: BIR, BIG-1: 11 poeng

12.03 NKK Kristiansand
Schenda Colorful Coral Heini, Pumi: BIR, CACIB: 6poeng

26.03 Letohallen
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: BIR: 5 poeng

16.04 NKK Bergen
Regi Vagyam D-jarda, Pumi: BIR, CACIB: 7 poeng (2 pumi)
Napos Szöcske, Pumi: BIM, CACIB: 6 poeng

23.04 Sunndalsøra
Catskill Ceresznyes Cio-cio-san, Pumi: BIR, CERT: 5 poeng
Kanikula’s Guttigatefeier Dredsdigg, Puli: BIR, CERT: 5 poeng

24.04 Sunndalsøra
Catskill Ceresznyes Cio-cio-san, Pumi: BIR, CERT: 5 poeng

28.05 Brummundal
Fre To’s Pippis Minni, Pumi: BIR, CERT: 5 poeng

28.05 Svenske Kuvasz-spesialen
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIR: 33 poeng (29 kuvasz)
Csigora Gyémánt Gordan, Kuvasz: BIS-2 Veteran: 4 poeng
Fjellflokkens Areia Ajándék: 3BTK, CERT: 3 poeng
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: CK: 1 poeng
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: CK: 1 poeng

29.05 Brummundal
Fre To’s Pippis Minni, Pumi: BIR, CERT: 5 poeng

29.05 Trondheim
Kanikula’s Guttigatefeier Dredsdigg, Puli: BIR, CERT: 5 poeng

05.06 NKK Drammen
Regi Vagyam D-jarda, Pumi: BIR, CACIB: 7 poeng (2 pumi)

11.06 Oppdal
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIR, BIG-2: 11 poeng (2 Kuvasz)
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: BIM: 5 poeng

12.06 Sandefjord
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: BIR: 5 poeng

25.06 KUR-spesialen
Echo Heinrich von Rüx, Komondor: BIR, BIS-3: 10 poeng (2 Komondor)
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIR: 8 poeng (4 Kuvasz)
Györgyudvari Merész Kászon: BIM: 6 poeng (2 Tisper)
Szinesgyongy Angyalka, Mudi: BIR, BIS-vet, BIS-2: 15 poeng (2 Mudi)
Erös-Josag Rosenhjorth Von Rüx, Puli: BIM: 6 poeng (2 Hanner)
Fre To’s Pippis Pontus, Pumi: 3-BHK, CERT: 3 poeng
Napos Szöcske, Pumi: 4-BHK: 1 poeng

26.06 Råde
Bissibingens Guienness EsCa, Pumi: BIR, BIG-4: 9 poeng (2 Pumi)
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: BIR, BIG-1 : 12 poeng (2 Kuvasz)
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIM: 5 poeng

07.05 NKK Ålesund
Catskill Ceresznyes Cio-cio-san, Pumi: BIR, CERT: 6 poeng

28.05 Fannrem
Catskill Ceresznyes Cio-cio-san, Pumi: BIR: 5 poeng

02.07 Borås
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: CK: 1 poeng

02.07 NKK Trondheim
Kanikula’s Guttigatefeier Dredsdigg, Puli: 2 BHK, CERT: 5 poeng
Fre To’s Pippis Mincen, Pumi: BIR, CERT, CACIB: 7 poeng (2 Pumi)

07.08 Kristiansand
Kanikula’s Garden Gloria Frynsefrk, Puli: BIR, CERT: 5 poeng

13.08 NKK Lillehammer
Kanikula’s Guttigatefeier Dredsdigg, Puli: 2BHK, R-CERT: 5 poeng

27.08 Støren
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIR: 6 poeng (2 Kuvasz)
Fjellflokkens Areia Ajándék, Kuvasz: BIM, CERT: 5 poeng
Catskill Ceresznyes Cio-cio-san, Pumi: BIR: 5 poeng

28.08 Støren
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIR, BIG-2: 11 poeng (2 Kuvasz)
Fjellflokkens Areia Ajándék, Kuvasz: BIM, CERT: 5 poeng
Catskill Ceresznyes Cio-cio-san, Pumi: BIR: 5poeng
Kanikula’s Guttigatefeier Dredsdigg, Puli: BIR, CERT: 5 poeng

03.09 Drammen
Fjellflokkens Areia Banshee, Kuvasz: BIR, CERT: 6 poeng (2 kuvasz)

04.09 Drammen
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: BIR: 6 poeng (2 kuvasz)
Fjellflokkens Areia Banshee, Kuvasz: BIM, CERT: 5 poeng

10.09 NKK Orre
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: BIR, CERT, CACIB: 6 poeng
Kanikula’s Glitter & Gorineflyfille: BIR, CERT, CACIB: 7 poeng (2 puli)

17.09 SBHK Karlstad
Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: BIR: 12 poeng (7 kuvasz)
Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: 2BTK: 4 poeng

18.09 København
Napos Szöcske, Pumi: BIM, CERT, CACIB KBHV-16: 14 poeng (4 hanner)

12.11 Kongsberg
Napos Szöcske, Pumi: BIR: 5 poeng

19.11 NKK Lillestrøm
Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: BIR, CERT, CACIB: 7 poeng (2 Kuvasz)
Bissibingens Freidige Fiona Nojo, Pumi: BIM (14 poeng) (9 tisper)
Bissibingens Earl Grey Csde, Pumi: 2BHK: 5 poeng
Bissibingens Ilotta Esze,Pumi: 3BTK: 4 poeng

28.12 Letohallen
Napos Szöcske, Pumi: BIM: 5 poeng
Bissibingens Guienness EsCa, Pumi:, Pumi: BIR, CERT: 7 poeng (3 Pumi)
Bissibingens Ilotta Esze: 2BTK: 4 poeng

Webmaster: Bjørn Olav Andersen
& Berit Hotvedt

kuvasz@fjellflokken.com

KUR-styret

post@kur.no