OM KLUBBEN

 

Av Leif Ragnar Hjorth

 

Klubben for Ungarske Rasehunder ble dannet i 1988. Den gangen hadde vi som mål å ha med alle de ungarske rasene. Imidlertid gikk eierne av fuglehunden Vizla ut av klubben på midten av 90-tallet, og dannet sin egen klubb for så å stå under stående fuglehunders paraply. Den ungarske mynden, Magyar Agár, har egentlig aldri hatt kontakt med vår klubb da de første eierne av disse nok så det som mer naturlig å gå inn i Norsk Myndehundklubb. Dette resulterte i at KUR bestemte seg for å skifte navn til Klubben for Ungarske Vokter- og Gjeterhundraser slik at navnet mer beskriver hvilke raser vi dekker: Komondor, Kuvasz, Mudi, Puli og Pumi. Alle disse finnes i FCI-gruppe 1.

Styret i klubben består av raserepresentanter som da også er valpeformidlere. Mer om disse finner du her på hjemmesiden. Vi har en nokså aktiv klubb med en utstilling i året. I Østfold trener vi lydighet m.m. hver tirsdag, og klubben utgir fire medlemsblad i året.

   
    Pumien er en allsidig rase. Her hjelper Bissi til med julebaksten.  
     
    Kuvaszen er en fantastisk turkamerat. Her er Csigora Orphie oppe på fjellet.